محاسبه قیمت لحظه ای دلار

با توجه به اینکه گاهی اوقات قیمت لحظه ای دلار به دلیل نوسانات بازار دلار در سایت هایی که قیمت دلار را اعلام میکنند برداشته میشود میتوانید قیمت دلار را از فایل اکسل زیر محاسبه کنید

قیمت لحظه ای دلار

برای مشاهده روش کار این ویدئو را مشاهده نمایید: