سعید جودی

سعید جودی ، تحلیل گر و مدرس دوره های آموزشی بورس

شبکه های اجتماعی

از طریق شبکه های اجتماعی زیر می توانید آقای جودی را دنبال کرده و پیگیر ریز فعالیت ها باشید.