دوره روانشناسی معامله گری

روانشناسی معامله گری

این دوره تخصصی که مخصوص معامله گران در بازارهای مختلف طراحی شده است  برای اولین بار توسط گروه آموزشی ریچ شو در حال تدوین می باشد و به زودی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت

مشخصات خود را در فرم زیر جهت اطلاع از زمان شروع دوره وارد نمایید.