ارزش دوره جامع طلا + دوره ارز دیجیتال (هدیه🎁)
۶ میلیون تومن می باشد که در پویش خداپسندانه شما میتونید با توجه به شرایط مالی که للهی در توانتونه یکی از لینک ها رو انتخاب و پرداخت کنید و جفت دوره ها رو دریافت کنید.
ما به شما اعتماد داریم ❤️